EKOKOD j.d.o.o.

Andrije Kačića Miošića 9
40 000 Čakovec

MOB: 099 198 5959

Trgovački sud u Varaždinu Tt-13/1015-4
MBS: 4005457
OIB: 72269851863
Članovi uprave društva: Viktor Lazar